نتایج جستجو برای عبارت :

آموزش طلسم پولداری صبی

ابزار و کد  نمایش تاریخ و ساعت در كنار عنوان وبلاگ در نوار عنوان و تسك بار
<head>
<script language="javascript">
var aWFMnBspm="- ساعت: ";var AWFMnBspm="24 HOURS";var awfmnbSpm=document.title;var AwfmnbSpm="This script was made by USINGIT.COM (C)2002 All rights reserved. Visit www.usingit.com for more free scripts!";function aWfmnbSpm(){var awFmnbSpm=new Date();awfMnbSpm=awFmnbSpm.getSeconds();AWfmnbSpm=awFmnbSpm.getHours();aWFmnbSpm=awFmnbSpm.getMinutes();var awFMnbSpm;if(AWFMnBspm=="24 HOURS"){if((AWfmnbSpm>=12)&&(AWfmnbSpm<24)){awFMnbSpm="عصر";AWfmnbSpm-=12;}else{awFMnbSpm="صبح";}}else{awFMnbSpm="";}if (aWFmnbSpm<=9){aWFmnbSpm = "0"+aWFmnbSpm;}if (awfMnbSpm<=9){awfMnbSpm = "0"+a
موسسه خیریه سگالمحل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

من و دخترم landrym2x7wzz3 local خرید و فروش انواع فلش بک بوژان خدمات پشتیبانی شبکه آسفالتكار انجام حسابرسی مستقل فروش دوربین های مداربسته خرید پارکت با قیمت مناسب آنتروپومتری (پیکرسنجی ورزشی)