محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

داروی گیاهی برای بزرگ کننده وتاخیری الت تناسلی مردان

ابزار و کد  ساعت دینامیكی
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var timerID = null;
var timerRunning = false;
function stopclock ()
{
if(timerRunning)
clearTimeout(timerID);
timerRunning = false;
}
function showtime ()
{
var now = new Date();
var hours = now.getHours();
var minutes = now.getMinutes();
var seconds = now.getSeconds()
var timeValue = "" + ((hours >12) ? hours -12 :hours)
timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes
timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
timeValue += (hours >= 12) ? " P.M." : " A.M."
document.clock.face.value = timeValue;
// you could replace the above with this
// and have a clock on the status bar:
// window.status = timeValue;
timerID = setTimeout("sho
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
خرید اسکی فضایی با قیمت مناسب اشپزی دانلود ویدئو شرکت پرشین کلاسیک فرش ماشینی کاشان پرسش مهر رئیس جمهور 98 گروه آموزشی اعتماد Civil Group بهترین سایت chemistry