نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود کتابخای شیخ بهای وابوعلی سینا رایگان بالینک مستقیم.

ابزار و کد نمایش مشخصات مرورگر (كار كرد در تمام مرورگرها)
<body>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var useragent = navigator.userAgent;
var bName = (useragent.indexOf('Opera') > -
1) ? 'Opera' : navigator.appName;
var pos = useragent.indexOf('MSIE');
if (pos > -1) {
bVer = useragent.substring(pos + 5);
var pos = bVer.indexOf(';');
var bVer = bVer.substring(0,pos);
}
var pos = useragent.indexOf('Opera');
if (pos > -1){
bVer = useragent.substring(pos + 6);
var pos = bVer.indexOf(' ');
var bVer = bVer.substring(0, pos);
}
if (bName == "Netscape") {
var bVer = useragent.substring(8);
var pos = bVer.indexOf(' ');
var bVer = bVer.substring(0, pos);
}
if (bName == "Netscape" && parseInt
(navigato
موسسه خیریه سگالمحل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

chapnafis معرفی کتاب و متون علمی لینکدونی تلگرام معرفی مشاهیر و بزرگان برج موزیک/دانلود اهنگ مرجع دانلود بازی برنامه فیلم و ... nazakhan گوشت سفید ، با ما بهترین باشید. ایران موزیک مستر بلاگ