محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلود کليپ گايشي ايراني رايگان

ابزار و کد نمایش تاریخ و ساعت در وبلاگ
<body onLoad="goforit()">
<script>
var dayarray=new Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday")
var montharray=new Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December")
function getthedate(){
var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
if (year < 1000)
year+=1900
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
if (daym<10)
daym="0"+daym
var hours=mydate.getHours()
var minutes=mydate.getMinutes()
var seconds=mydate.getSeconds()
var dn="AM"
if (hours>=12)
dn="PM"
if (hours>12){
hours=hours-12
}
if (hours==0)
hours=12
if (minutes<=9)
minutes
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
قرص مکس فت فروشگاه فروشگاه پیترپن اخبار اقتصادی جهان و ایران بورس ایران بورس های جهانی راهکار های اپیلاسیون تجزیه و تحلیل آماری داده های اقتصادی و صنعتی با مینی تب -sp خندیدن6 دایان شاپ شب که میشه دانلود برای شما