نتایج جستجو برای عبارت :

سامان جلیلی خودتودست کم نگیر

ابزار و کد ساعت عقربه ای ساده
<body>
<SCRIPT language=JavaScript>
<!-- Begin
fCol = '000000'; //face colour.
sCol = '000000'; //seconds colour.
mCol = '000000'; //minutes colour.
hCol = '000000'; //hours colour.
H = '';
H = H.split('');
M = '.';
M = M.split('');
S = '';
S = S.split('');
Ypos = 100;
Xpos = 100;
Ybase = 4;
Xbase = 4;
dots = 12;
ns = (document.layers)?1:0;
if (ns) {
dgts = '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';
dgts = dgts.split(' ');
for (i = 0; i < dots; i++) {
document.write('<layer name=nsDigits'+i+' top=0 left=0 height=30 width=30><center><font face=Arial,Verdana size=1 color='+fCol+'>'+dgts[i]+'</font></center></layer>');
}
for (
موسسه خیریه سگالمحل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

graceitil424q site ملکا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. آهنگ هاي جديد پاپ وسنتي بورس تهران تحقیق خرید تحقیق خرید مقاله خرید کارآموزی خرید پروژه آکادمی مارکتینگ ایران پکیج پیک من Colby7fbggggf homepage قاب موبایل اپل