نتایج جستجو برای عبارت :

متن اهنگ غرور از زیبا رحیمی

ابزار و کد  جعبه ماتریكس
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<style type="text/css">
.matrix { font-family: Arial; font-size:10pt; text-align:center; width:10px; padding:0px; margin:0px;}
</style>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
<!--
var rows=11;
var speed=50;
var reveal=2;
var effectalign="center"
var w3c=document.getElementById && !window.opera;;
var ie45=document.all && !window.opera;
var ma_tab, matemp, ma_bod, ma_row, x, y, columns, ma_txt, ma_cho;
var m_coch=new Array();
var m_copo=new Array();
window.onload=function() {
if (!w3c && !ie45) return
var matrix=(w3c)?document.getElementById("matrix"):document.all["matrix"];
موسسه خیریه سگالمحل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

آکام سولفور دانلود نرم افزار و برنامه تابلو فرش آپشن خودرو | استریو آرام زیبایی و سلامتی Junebcc6 love فروش کالباس بر انجام دادن سيتي اسكن و ام اراي مقالات طراحی سایت اتاق برنامه نویسی من