نتایج جستجو برای عبارت :

مرزومه دبیرستان هراتی اصفهان

نمونه نگارشی یک نامه تجاری انگلیسی
۱٫ نشانی فرستنده
در نمونه ذیل تلاش گردیده کلیه نکات منظور گردد، ضمن اینکه باید بدانیم نامه هایی که دارای سربرگ نمی باشند باید حتما نشانی فرستنده در سمت راست بالای صفحه نوشته شود.
۲٫ تاریخ
تاریخ باید زیر نشانی فرستنده با کمی فاصله نوشته شود. نام ماه باید کامل نوشته شود ، مثال November و باید جهت روز ازTh استفاده نمود . مثال ۲۴th October 2015
۳٫ نشانی گیرنده
نشانی گیرنده بطور کامل در زیر نشانی فرستنده ولی در سمت دی
موسسه خیریه سگالمحل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

Shokouh Institute Cat Programming تفریحات سالم3 دانلود مقالات وپروژه هاوپایان نامه هاوجزوه ها خرید پارکت ارزان قیمت نصب و راه اندازی ویپ - خدمات ویپ - پشتیبانی ویپ حمید پیشباز اندام آرا فناوری اطلاعات و ارتباطات نیوز پلاس