نتایج جستجو برای عبارت :

مرزومه دبیرستان هراتی اصفهان

نمونه نگارشی یک نامه تجاری انگلیسی
۱٫ نشانی فرستنده
در نمونه ذیل تلاش گردیده کلیه نکات منظور گردد، ضمن اینکه باید بدانیم نامه هایی که دارای سربرگ نمی باشند باید حتما نشانی فرستنده در سمت راست بالای صفحه نوشته شود.
۲٫ تاریخ
تاریخ باید زیر نشانی فرستنده با کمی فاصله نوشته شود. نام ماه باید کامل نوشته شود ، مثال November و باید جهت روز ازTh استفاده نمود . مثال ۲۴th October 2015
۳٫ نشانی گیرنده
نشانی گیرنده بطور کامل در زیر نشانی فرستنده ولی در سمت دی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

مشاور شهر اردبیل اخبار سایت بلگ بیست پورت 20 دبیرستان هاشمی نژاد sazokar چاپخانه ی ایران زمین مارکت سنتر بتا 1 Sʜᴏᴘ₉₈ دکوراسیون منزل ، طراحی داخلی و محوطه سازی