نتایج جستجو برای عبارت :

کد آهنگ پیشواز حجت دورولی ای دیونه

ابن سیرین گوید:اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی و اگر عالم بود علم او زیاده گردد.کرمانی گوید:اگر بیند که مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود به حیله مردم آن دیار را مسخره خود گرداند و اگر بیند بیننده عالم بود جاه و بزرگی یابد.اگر بیننده به واسطه علم از مردم عطا بستد دلیل است از مردم رشوه ستاند.حضرت امام صادق(ع)می فرمايد:اگر بیننده اين خوابها عالم بود بر چهار وجه بود،اول بزرگی دوم عز سوم قبول مردم چ
موسسه خیریه سگالمحل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

طراح حرفه ای سازه بهترین فیلمهای ایران و جهان عطر شناس ماه مطلب - مطالب گوناگون روزانه هيئت اباصالح المهدي(عج) روستاي هريان طراحی سایت|لوستر|لوله بازکنی|نظافت منزل freightتهران تک بازسازی ساختمان سوالات استخدامی وزارت نیرو - سوالات وزارت نیرو تخصصی و عمومی