محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

کد آهنگ پیشواز حجت دورولی ای دیونه

ابن سیرین گوید:اگر بیند که عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی و اگر عالم بود علم او زیاده گردد.کرمانی گوید:اگر بیند که مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود به حیله مردم آن دیار را مسخره خود گرداند و اگر بیند بیننده عالم بود جاه و بزرگی یابد.اگر بیننده به واسطه علم از مردم عطا بستد دلیل است از مردم رشوه ستاند.حضرت امام صادق(ع)می فرمايد:اگر بیننده اين خوابها عالم بود بر چهار وجه بود،اول بزرگی دوم عز سوم قبول مردم چ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
تب مووی بیا برا خرید بهار گروه معماری وریا عروس خانم معرفی کالا فروشگاهی فروشگاه نیزار خریدوفروش سگ طراحی دکوراسیون داخلی | مرجع تخصصی دکوراسیون داخلی رابیز